Wikipodróże:Przestrzeń nazw

Z Wikipodróży

Oprogramowanie MediaWiki wykorzystywane przez Wikipodróże umożliwia podzielić strony na kilka przestrzeni nazw. Z przestrzeniami nazw każda strona jest wyraźnie oznakowana, aby pokazać, do czego jest używana i jakie informacje się na niej znajdują.

Aby utworzyć odnośnik do artykułu w przestrzeni nazw, należy użyć przestrzeni nazw jako prefiksu przed nazwą artykułu, oddzielając je dwukropkiem. Na przykład [[Pomoc:Spis treści]] jest odnośnikiem do spisu treści w przestrzeni nazw Wikipodróży.

Obecnie używane przestrzenie nazw w Wikipodróżach:

  • <Przestrzeń główna>. Używana jest w artykułach w przewodniku podróży. Do głównej przestrzeni nazw nie używamy żadnego prefiksu. Na przykład [[Szwajcaria]] jest w przestrzeni głównej.
  • Wikipodróże: Dla stron, na których organizujemy naszą pracę. Stosujemy dla zachowania informacji o licencjach, dokumentacje dla naszego oprogramowania, przy narzędziach, gdy wyjaśniamy zasady oraz styl. Używamy także przy niektórych interaktywnych stronach komunikacji np. Wikipodróże:Pub podróżnika.
  • Plik: Stosujemy dla obrazów, które chcemy wywołać z Commons.
  • Specjalna: Przestrzeń jest zarezerwowana dla stron, które są automatycznie generowane przez oprogramowanie MediaWiki. Jest głównie tworzona i używana przez narzędzia, nie jest edytowana przez użytkowników.
  • Użytkownik: Każdy zarejestrowany użytkownik na Wikipodróżach, posiada odpowiednią stronę użytkownika w przestrzeni nazw użytkownika. Strona użytkownika znajduję się na Użytkownik:Nazwa użytkownika.
  • Dyskusja: Każdy artykuł znajdujący się w głównej przestrzeni nazw ma (a raczej: może mieć) stronę, na której dyskutuje się na temat rozwoju artykułu. Ta strona dyskusji znajduje się właśnie w tej przestrzeni nazw.
  • Dyskusja Wikipodróży: Podobnie jak przestrzeń nazw Dyskusja:, ale wiąże się z przestrzenią Wikipodróże.
  • Dyskusja użytkownika: W odróżnieniu do innych stron dyskusji przestrzeń służy do pozostawiania wiadomości użytkownikom.