Przejdź do zawartości

Wikipodróże:Pacynka

Z Wikipodróży

Pacynka to nazwa dodatkowego konta, z którego korzysta użytkownik, jeśli edytuje pod większą liczbą nazw (nicków). Odradza się używania pacynek, gdyż może to doprowadzić do naruszania ustalonych zasad, takich jak jedna osoba – jeden głos.

Osoba posiadająca większą liczbę kont w uzasadnionych celach powinna się wystrzegać użycia ich w przypadkach, które nie są dozwolone dla pacynek, zwłaszcza używania jednej pacynki do wspierania pozycji wyrażanej z innego konta – jest to klasyczna definicja posługiwania się pacynkami.

Zaleca się, jeśli to możliwe, wstawić linki między kontami, aby było jasne, że to jedna osoba używa tych wszystkich kont.

Korzystanie z drugiego konta w sposób stanowiący nadużycie nie może być uważane za uzasadnione i może prowadzić do ujawnienia pierwotnego konta danej osoby.

Uwaga: Użytkowników, którzy uruchamiają boty, prosi się, aby tworzyli odrębne konta, po to, by można było ich edycje odfiltrować od edycji bota na stronie Ostatnich Zmian.