Rozmówki niderlandzkie

Z Wikipodróży
Język niderlandzki na świecie: ciemny i średni niebieski - urzędowy; jasny niebieski - używany, nie urzędowy

Język niderlandzki należy do grupy języków zachodniogermańskich. Posługuje się nim 27 milionów ludzi, z czego 23 miliony używa go jako języka ojczystego.Najbardziej rozpowszechniony jest w Holandii (holenderski) oraz Belgii (flamandzki). Występuje również w regionie Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech, w północnej Francji (Hazebrouk), w Surinamie, a także na terytoriach byłych Antyli Holenderskich. Charakterystyczną cechą fonetyczną jest występowanie gardłowego ‘h’ (litery g i ch) oraz krótkie i długie (oznaczone w zapisie fonetycznym dwukropkiem) samogłoski. Występuje szyk V2, który jest typowy dla języków germańskich. W zdaniu oznajmującym orzeczenie (czasownik) zawsze jest na drugim miejscu, a kolejne czasowniki w formie nieodmienionej (bezokoliczniki) umiejscowione są na końcu zdania. Pytania tworzone są poprzez inwersję, bądź słowa pytające (np.: wat, wie, hoe, waar).

Wymowa[edytuj]

eu – [u:] długa samogłoska „u”
oe – [u] krótka samogłoska „u”
au, ou, auw, ouw – [ał]
ui – [aui]
ei, ij – [ej]
ie – [i]
eeu, eeuw – [eu]
c – [k] lub [s]
g – [h] gardłowe „h”
v – [f] lub [w]
w – [w] lub rzadziej [ł]
sj – [ś] zmiękczone „s”

Słówka i zwroty[edytuj]

Wstęp[edytuj]

Cześć.
Hallo. [halo]
Hoi. [hoi]
Dag. [dah]
Jak się nazywasz? (formalnie, nieformalnie)
Hoe heet u? [hu hejt u:]
Hoe heet je? [hu hejt je]
Nazywam się...
Ik heet... [yk hejt]
Ik ben... [yk ben]
Jak się masz? (nieformalnie)
Hoe gaat het? [hu hat het]
Dziękuje, dobrze.
Goed, bedankt. [hud bedankt]
Miło cię poznać.
Prettig met je kennis te maken. [pretih met je kenis te maken]
Proszę (formalnie, nieformalnie)
Alstublieft. [alstublif]
Alsjeblieft. [alśeblif]
Dziękuje.
Dank je wel. [dank je wel]
Heel bedankt. [hi:l bedankt]
Witam cię.
Ik welkom jij. [yk welkom jej]
Tak.
Ja. [ja]
Nie.
Nee. [nej]
Przepraszam. (formalnie, nieformalnie)
Neemt u mij niet kwalijk. [nejmt u mej nit kwalejk]
Sorry. [sori]
Do widzenia.
Tot ziens. [tot zins]
Tot straks. [tot straks]
Tot gauw. [tot hau]
Dzień dobry. (rano, popołudniu)
Goededag. [hutedah]
Goedemorgen. [hutemorhen]
Goedemiddag. [hutemidah]
Dobry wieczór.
Goedenavond. [hutenawond]
Dobranoc.
Goedenacht. [hutenaht]

Problemy[edytuj]

Gdzie jest toaleta?
Waar is de WC? [wa:r is de wejsej]
Nie rozumiem.
Ik begrijp het niet. [yk behrejp het nit]
Pomocy!
Hulp! [hulp]
Nie mówię dobrze po niderlandzku.
Ik spreek niet goed Nederlands. [yk sprejk nit hut nejderlands]
Mówisz po angielsku?
Spreekt je Engels? [sprejkt je engels]
Jest tutaj ktoś kto zna angielski?
Is er een persoon die spreekt Engels? [is er perso:n di sprejkt engels]
Nie dotykaj mnie.
Raak me niet aan. [rak mi nit an]
Zadzwonię na policję
Ik bel op de politie. [yk bel op de polisi]
Idę do kolegium!
Ik ga naar de politie! [ik ha nar de polisi]
Stać! Złodziej!
Stop! De dief! [stop de dif]
Potrzebuję twojej pomocy.
Ik heb je hulp noodig. [yk heb je hulp nodig]
Wydarzył się nagły wypadek.
Er is een plotse ongeluk gebeurd. [er is ejn plotse onheluk hebu:rd]
Zgubiłem się.
Ik ben verdwaald. [yk ben ferwa:ld]
Zgubiłem bagaż
Ik verlie mijn bagage. [yk ferli mejn bagaże]
Zgubiłem portfel.
Ik verlie mijn portemonnee. [yk ferli mejn portmonej]
Jestem chory.
Ik ben ziek. [yk ben zik]
Jestem osobą niepełnosprawną.
Ik ben gehandicapte. [yk ben hehendikepte]
Jestem ranny.
Ik ben verwond. [yk ben ferwond]
Muszę udać się do lekarza.
Ik moet naar de docter te gaan. [ik mut na:r de doktor te ha:n]
Mogę skorzystać z twojego telefonu komórkowego?
Kan ik je mobiele telefoon gebruiken? [kan ik je mobile telefo:n hebrauken]
Samochód się zepsuł.
De auto is kapot. [de auto is kapot]
De auto is stuk. [de auto is stuk]
Nie zrobiłem nic złego.
Ik heb iets slecht niet gedaan. [yk heb iets slehts nit heda:n]
Jestem niewinny.
Ik ben onschuldige. [yk ben onshuldihe]
Jestem obywatelem Polski
Ik ben burger van Polen. [yk ben burher van polen]
Chcę kontaktu z prawnikiem.
Ik zou kontakt met advocaat. [yk zał kontakt met advoka:t]
W jaki sposób mogę uiścić grzywnę?
Hoe kan ik de fijn betalen? [hu kan yk de fejn betalen]

Liczebniki[edytuj]

1
een [ejn]
2
twee [twej]
3
drie [dri:]
4
vier [fir]
5
vijf [fejf]
6
zes [zes]
7
zeven [zejwen]
8
acht [aht]
9
negen [nejhen]
10
tien [tin]
11
elf [elf]
12
twaalf [twa:lf]
13
dertien [dertin]
14
veertien [firtin]
15
vijftien [fejftin]
16
zestien [zestin]
17
zeventien [zejwentin]
18
achttien [ahtin]
19
negentien [nejhentin]
20
twintig [twintih]
21
eenentwintig [ejnentwintih]
22
tweeentwintig [twejenwtintih]
23
drieentwintig [drientwintih]
30
dertig [dertih]
40
veertig [firtih]
50
vijftig [fejftih]
60
zestig [zestih]
70
zeventig [zejventih]
80
tachtig [tahtih]
90
negentig [nejhentih]
100
honderd [honderd]
200
tweehonderd [twejhonderd]
300
drieehonderd [drihonderd]
1000
duizend [dauzend]
2000
tweeduizend [twejdauzend]
1000000
miljoen [milijun}
pół
half [half]
mniej
minder [minder]
więcej
meer [mi:er]

Czas[edytuj]

przed
voor [for]
teraz
nu [nu]
później
later [lejter]
rano
ochtend [ohtend]
popołudnie
namiddag [namidah]
wieczór
avond [awond]
noc
nacht [naht]

1:00

een uur [ejn u:r]

2:00

twee uur [twej u:r]
północ
middernacht [midernaht]
południe
middag [midah]

13:00

elf uur [elf u:r]

14:30

half drie [half dri:]

15:15

kwart over drie [kwart ołwer dri:]

16:45

kwart voor vijf [kwart for zes]

17:23

drieentwintig over vijf [drientwintih ołwer fejf]

23:59

een voor twaalf [ejn for twa:lf]
minuta
de minuut [de minu:t]
godzina
het uur [het u:r]
dzień
de dag [de da:h]
miesiąc
de maand [de ma:nd]
rok
het jaar [het ja:r]
przedwczoraj
eergisteren [ierhisteren}
wczoraj
gisteren [histeren]
jutro
morgen [morhen]
pojutrze
overmorgen [ołwermorhen]
tydzień temu
een week geleden [ejn wejk helejden]
w tym tydniu
in deze week [in dejze wejk]
w następnym tygodniu
in volgende week [in folhende wejk]
poniedziałek
maandag [ma:nda:g]
wtorek
dinsdag [dinsda:g]
środa
woensdag [wunsda:h]
czwartek
donderdag {donderda:h]
piątek
vrijdag {frejda:h]
sobota
zaterdag [zaterdah]
niedziela
zondag [zondah]
styczeń
januari [januari]
luty
februari [februari]
marzec
maart [ma:rt]
kwiecień
april [april]
maj
mei [mej]
czerwiec
juni [juni}
lipiec
juli [juli]
sierpień
augustus [ałhustus]
wrzesień
september [september]
październik
oktober [oktołber]
listopad
november [nowember]
grudzień
december [dejsember]

Kolory[edytuj]

biały
wit [wit]
czarny
zwart [zwart]
szary
gijs [hrejs]
czerwony
rood [ro:d]
niebieski
blauw [blał]
żółty
geel [heil]
zielony
groen [hrun]
seledynowy
zeegroen [zejhrun]
pomarańczowy
oranje [oranje]
fioletowy
paars [pa:rs]
violet [fjiolet]
brązowy
bruin [brauin]
złoty
gouden [hałden]

Środki transportu[edytuj]

Ile kosztuje bilet do Amsterdamu?
Hoeveel kost een kaartje naar Amsterdam? [hufi:l kost ejn ka:rtje na:r amsterdam]
Jeden bilet do Groningen, proszę.
Een kaartje naar Groningen, alstublieft. [ejn ka:rtje na:r hroningen alstublift]
Bilet w jedną stronę, proszę
Een enkele reis kaartje, alstublieft. [ejn enkele rejs ka:rtje alstublif]
Gdzie jest stacja kolejowa/przystanek autobusowy?
Waar is het station / de bushalte? [wa:r is de stacion / de bushalte]
Z którego peronu odjeżdża pociąg?
Van welk perron vertrekt de trein? [fan welk peron fertrekt de trejn]
Kiedy odjeżdża pociąg/autobus?
Hoe laat vertrekt de trein / de bus? [hu la:t fertrekt de trejn]
Jak dostanę się do...
Hoe kan ik ... komen? [hu kan yk ... komen]
...stacji kolejowej?
naar het station [na:r het stacion]
...na lotnisko?
naar het vliegveld [na:r het flihfeld]
...centrum miasta?
in het centrum [in het sentrum]
...hotelu?
naar de hotel [na:r de hotel]
...konsulatu?
naar het consulaat [na:r het konsula:t]
Gdzie znajdę...
Waar kan ik ... vinden? [wa:r kan ik ... finden]
...hotel?
het hotel [het hotel]
...restaurację?
het restaurant [het restaurant]
...bar?
de bar [de bar]
...punkt widokowy?
de uitkijk [de autkejk]
Może mi pan pokazać na mapie...?
Zou u op de kaart ... tonen? [zoł u op de ka:rt ... tunen]
...ulicę?
de straat [de stra:t]
Skręć w lewo.
Ga linksaf. [ha linksaf]
Skręć w prawo.
Ga rechtsaf. [ha rehtsaf]
Idź prosto
Ga rechtdoor. [ga tehtdo:r]
Idź wzdłuż...
Ga langs... [ha lanhs]
Za
achter [ahter]
Północ
noorden [no:rden]
Południe
zuiden [zauden]
Wschód
oosten [o:sten]
Zachód
westen [westen]
Południowy zachód
zuidwest [zaudwest]
Taxi!
Taxi! [taksi]
Ile zapłacę by dostać się do...?
Hoeveel moet ik betalen voor een koers naar ... [hufi:l mut yk betalen for ejn kurs na:r]

Zakwaterowanie[edytuj]

Czy posiada pan wolne pokoje?
Heeft u vrije kamers? [hejft u freje kamers]
Ile kosztuje pokój dla jednej/dwóch osób?
Hoeveel kost eenpersoon / tweepersoonkamer? [hufi:l kost ejnperso:n / twejperso:nkamer]
Czy jest tam łazienka?
Is er de badkamer? [is er de badkamer]
Czy jest podjazd dla wózków inwalidzkich?
Is er de oprit voor rolstoelen? [is er de oprit for rolstulen]
Mogę zobaczyć pokój?
Kan ik de kamer bezichtigen? [kan yk de kamer bezihtihen]
Ładny.
Mooi /Mooie. [moj / moje]
Okropny.
Lelijk. [lelejk]
Czy ma pan inny pokój tańszy/większy/czystszy?
Heeft u goedkoper / grooter / schooner kamer? [hejft u hodkołper / grołter / sho:ner kamer]
Podoba mi się, chcę się tutaj zakwaterować.
Ik vind het leuk, ik zou graag hier aanmelden. [yk find het lu:k]
Zostaję na dwie noce.
Ik blijf voor twee nachten. [yk blejf for twej nahten]
Czy w opłacie jest śniadanie/obiad/kolacja?
Is onbijt bij de prijs inbegrepen? [is onbejt bej de prejs inbehrejpen]
Proszę posprzątać ten pokój!
Ruimt u de kamer op! [raumt u de kamer op]
O której godzinie muszę się wymeldować?
Om welk uur moet ik de kamer verlaten? [om welke u:r mut yk de kamer ferlaten]
Czy jest to bezpieczna okolica?
Is de streek veilig? [is de strejk fejlih]
Nie parkować.
Niet parkeren. [nit parkiren]
Ograniczenie prędkości.
De snelheidslimiet. [de snelhejdslimit]
Stacja benzynowa.
De benzinestation. [de benzinestacjon]

Pieniądze[edytuj]

Czy mogę płacić frankami/funtami/dolarami?
Kan ik in frank’s / pond’s / dollar’s betalen? [kan yk franks / ponds / dolars betalen]
Czy mogę zapłacić kartą?
Mag ik pinnen? [mah yk pinen]
Gdzie/Czy mogę wymienić pieniądze?
(Waar) kan ik geld wisselen? [(wa:r) kan yk held wiselen]
Gdzie jest kantor walut?
Waar is het wisselkantoor? [wa:r is het wiselkanto:r]

Jedzenie[edytuj]

Kelner!
Kelner! [kelner]
Stolik dla jednej/dwóch osób proszę.
Een tafel voor een persoon / twee personen, alstublieft. [ejn tafel for ejn perso:n / twej perso:nen alstublift]
Czy mogę prosić menu?
Mag ik de menu zien? [mah yk de menju zin]
Zamawiam...
Ik bestel... [yk bestel]
Ik heb... [yk heb]
Jestem wegetarianinem
Ik ben vegetarier. [yk ben wehetarier]
herbata
de thee [de tej]
kawa
de koffie [de kofi]
piwo
de bier [de bir]
wino
de wijn [de wejn]
wódka
de vodka [de wodka]
sok
de sap [de sap]
woda nie/gazowana
de spa blauw / spa rood water [de spa blał / spa ro:d water]
mięso
de vlees [de flejs]
ryba
de vis [de fis]
jajko
de ei [de ej]
sałatka
de salade [de salade]
owoce
de vruchten [de fruhten]
jabłko
de appel [de apel]
truskawka
de aardbei [de a:rdbei]
pomarańcza
de sinaasappel [de sina:sapel]
warzywa
de groenten [de hrunten]
pomidor
de tomaat [de toma:t]
ziemniak
de aardappel [de a:rdapel]
kukurydza
de mais [de ma:js]
pieczywo
het gebak [het hebak]
makaron
de pasta [de pasta]
Poproszę filiżankę kawy.
Een kopje koffie, alstublieft. [ejn kopje kofi alstublift]
Poproszę butelkę wina.
Een fles wijn, alstublieft. [ejn fles wejn alstublift]
Poproszę kieliszek wódki.
Een glasje vodka, alstublieft. [ejn hlasie wodka alstublief]
Dziękuje bardzo, było smaczne.
Heel bedankt, er was lekker. [hi:l bedankt er was leker]

Zakupy[edytuj]

Czy ma pan rozmiar...?
Heeft u maat...? [hejft u ma:t]
Poproszę jeden rozmiar większy / mniejszy.
Een maat groter / kleiner, alstublieft. [ejn ma:t hrołter / klejner alstublift]
Ile to kosztuje?
Hoeveel kost het? [hufi:l kost het]
Za drogo.
Te duur. [te du:r]
Ma pan coś tańszego?
Heeft u een goedkopere? [hejft u ejn hutkołpere]
Chciałbym/Potrzebuję...
Ik zou ... [yk zał]
Ik nood... [yk no:d]
Nie mogę sobie na to pozwolić.
Ik kan me niet voor het toestaan. [yk kan me nit for het tusta:n]
Nie chcę tego.
Ik wil dat niet. [yk wil dat nit]
Dziękuje, nie jestem zainteresowany.
Bedankt, ik ben niet geinteresseert. [bedankt yk ben nit heinteresi:rd]
Którą pocztówkę pani poleca?
Welke postkard u adviseert? [welke postkard u adwesi:rt]
Chcę wypożyczyć rower/samochód.
Ik zou een fiets / een auto willen lenen. [yk zał ejn fits / ejn auto wilen lenen]
Uwaga niski strop.
Pas op de laag plavond. [pas op de la:h plafond]

Narodowości[edytuj]

Amerykanin / Amerykanka
Amerikaan / Amerikaanse [amerika:n / amerika:nse]
Brytyjczyk / Brytyjka
Engelsman / Engelse [engelsman / engelse]
Chińczyk / Chinka
Chinees / Chinese [szinejs / szinese]
Duńczyk / Dunka
Deen / Deense [dejn / dejnse]
Fin / Finka
Fin / Finse [fyn /fynse]
Francuz / Francuzka
Fransman / Francaise [fransman / frankajse]
Grek / Greczynka
Griek / Griekse [hrik / hrikse]
Hiszpan / Hiszpanka
Spanjaard / Spaanse [spanja:rd / spa:nse]
Holender / Holenderka
Nederlander / Nederlandse [nejderland /nejderlandse]
Japończyk / Japonka
Japanner / Japanse [ja:paner /ja:panse]
Niemiec / Niemka
Duitser / Duitse [dautser / dautse]
Polak / Polka
Pool / Poolse [po:l / po:lse]
Rosjanin / Rosjanka
Russische / Russin [rusise / rusin]
Szwed / Szwedka
Zweed / Zweedse [zwejd / zwejdse]
Węgier / Węgierka
Hongaar / Hongaarse [honha:r / honha:rse]
Włoch / Włoszka
Italiaan / Italiaanse [italia:n / italia:nse]

Zobacz też[edytuj]