Rezerwat przyrody Wolbórka

Z Wikipodróży
Tablica informacyjna okolic rezerwatu przyrody Molenda i sąsiedniego rezerwatu Wolbórka

Rezerwat przyrody Wolbórka – faunistyczny, florystyczny, leśny rezerwat przyrody w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn. Mezoregion: Wysoczyzna Bełchatowska. Znajduje się na terenie Nadleśnictwa Kolumna, Leśnictwa Tuszyn.
Współrzędne geograficzne: 51°37'51″N 19°30'47″E
Powierzchnia: 35,25 ha. Utworzony 19 września 1959 r.
Rezerwat utworzony w celu zachowania fragmentu naturalnego lasu olszowego u źródeł rzeki Wolbórki, oraz rzadkiego gatunku motyla – szlaczkonia torfowca, a także obszaru źródliskowego rzeki Wolbórki.

Szlaczkoń torfowiec Colias palaeno mounted

Położony jest na terenie podmokłym, z występującymi tam licznymi źródliskami.
Osobliwością rezerwatu jest bujna roślinność związana z podmokłymi terenami nieckowatego zagłębienia obszarów źródliskowych (zbiorowiska łęgowe i olsowe z wykształconymi kępami odrostów korzeniowych obumarłych olch).
Do gatunków występujących w rezerwacie należą m.in.: brzoza omszona, kruszyna, kalina koralowa.
Błotniste tereny rezerwatu przyciągają wiele gatunków ptaków m.in. bocian czarny, bąk, drozd, dudek, dzwoniec, kos, sójka, szpak, trzciniak, trzcinniczek, zięba i inne gatunki. Ssaki występujące w rezerwacie to: bóbr, dzik, sarna, łoś, borsuk, lis, zając szarak, jeż wschodni, wiewiórka i wiele innych.


Geographical Coordinates