Rezerwat przyrody Winnica

Z Wikipodróży
Rezerwat przyrody Winnica

Utworzony 11 grudnia 1995 rezerwat przyrody stepowy „Winnica”, ma powierzchnię 1,54 ha i leży w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa, w pobliżu wsi Wielka Wieś B, w mezoregionie Kotlina Szczercowska.
Współrzędne geograficzne: 51°26′11″N 18°49′50″E
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych muraw oraz zarośli kserotermicznych z rzadkimi gatunkami roślin.
Przedmiotem ochrony jest odsłonięcie margla jurajskiego porosłego zaroślami i murawą stepową, z charakterystycznymi i rzadkimi gatunkami roślin - obszar taki nazywany jest murawą kserotermiczną. Ochronie podlega niespełna trzystumetrowy fragment prawej skarpy doliny Warty z częściowo naturalnymi wychodniami górnojurajskich margli. Rezerwat położony jest na skarpie zbudowanej z margli górnojurajskich oraz wapieni. Obszar rezerwatu otoczony jest gęstymi zaroślami, otaczającymi wyższe partie wzgórza porośnięte roślinnością stepu kwietnego. Pomimo niewielkiej powierzchni rezerwatu, jego flora jest bardzo bogata. Występują tutaj: gorysz pagórkowaty, pajęcznica gałęzista, rumian żółty, wiązówka bulwkowa, kłosownica pierzasta i inne rzadkie gatunki roślin.

W roślinności rezerwatu wyróżniono trzy zbiorowiska roślinne: murawę z kłosownicą pierzastą, zarośla ligustru z tarniną oraz wielogatunkowy las z jesionem i wiązem polnym (łęg zboczowy). Spośród roślin naczyniowych na szczególną uwagę zasługują: aster gawędka, czyściec kosmaty, dzwonki syberyjski i boloński, koniczyna długokłosowa, przetacznik pagórkowaty, głowienka wielkokwiatowa, pierwiosnka lekarska. Wśród zarośli można jeszcze spotkać kilka rzadkich gatunków róż: różę czerwonawą, różę rdzawą i różę kutnerowatą.
W niższej partii skarpy przeważają krzewy m.in. śliwa tarnina, dereń świdwa, głóg jednoszyjkowy, róża dzika, ligustr pospolity, wiąz polny.
Rezerwat ma ochronę częściową, ze względu na duży przyrost zarośli i płynące z tego powodu zagrożenie zagłuszenia głównego celu ochrony (murawy kserotermicznej), dlatego prowadzona jest wycinka krzewów na określonym obszarze.
W prześwitach i wyższych partiach skarpy rozwinęły się wspaniałe i bardzo bogate florystycznie murawy kserotermiczne, występują m.in. gorysz pagórkowaty, kłosownica pierzasta, pierwiosnek lekarski, głowienka wielkokwiatowa, dziewięćsił bezłodygowy, dzwonek boloński, dzwonek syberyjski.
O rezerwacie Winnica czytaj też na stronie internetowej http://jablonna.warszawa.lasy.gov.pl/web/zloczew/90

Geographical Coordinates