Rezerwat przyrody Torfowisko Rąbień

Z Wikipodróży
Świat > Eurazja > Europa > Europa Środkowa > Polska > Województwo łódzkie > Powiat zgierski > Rezerwat przyrody Torfowisko Rąbień

Rezerwat przyrody Torfowisko Rąbień – torfowiskowy rezerwat przyrody, położony w Polsce w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki, na terenie wsi Rąbień AB w nadleśnictwie Grotniki, leśnictwie Smulsko. Powierzchnia: 42,43 ha. Rok utworzenia: 1988.

Rezerwat Torfowisko Rąbień
Rezerwat Torfowisko Rąbień

Współrzędne geograficzne: 51°48′11″N 19°18′03″E

Rezerwat ten jest jednym z najciekawszych przyrodniczo miejsc w środkowej Polsce.

Ochronie podlega torfowisko wysokie z bogatą florą. Torfowisko położone jest na obszarze działu wodnego Odry i Wisły, na wysokości 189–191 m n.p.m. i zajmuje rozległą dolinę między wydmami. W dolinie tej znajduje się dawniej eksploatowane torfowisko. Warstwa torfu na obszarach niewyeksploatowanych wynosi 1,5–3 m.

Najcenniejszym zbiorowiskiem roślinnym w rezerwacie jest mszar torfowcowo-wełniankowy, który jednak w wielu miejscach jest wypierany przez roślinność szuwarową lub leśną. Część rezerwatu zajmują wyrobiska potorfowe znajdujące się w różnych stadiach sukcesji wtórnej. Najmłodsze, wypełnione brunatną wodą torfianki porasta roślinność szuwarowa, głównie pałka wąskolistna i trzcina pospolita oraz mszar torfowcowo – wełniankowy. W starszych zagłębieniach występuje mszar złożony z torfowca odgiętego i wełnianki wąskolistnej.

Wśród roślin znajdziemy 7 gatunków chronionych: rosiczkę okrągłolistną, kukułkę szerokolistną, bagno zwyczajne, kalinę koralową, kruszynę pospolitą, porzeczkę czarną i konwalię majową.

Rezerwat jest ostoją ptactwa, żyje tu 68 gatunków, głównie ptactwa wodno-błotnego, w tym rzadko występujące m.in. błotniak stawowy, bekas kszyk, dzięcioł średni, kropiatka, łabędź niemy, świerszczak, wodnik.

Żaba jeziorkowa

Niektóre gatunki płazów to: żaba jeziorkowa, niebiesko ubarwiona w okresie godów, żaba moczarowa, żaba wodna, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, kumak nizinny, traszka grzebieniasta i traszka zwyczajna.

Ssaki żyjące w rezerwacie to m.in.: kret, ryjówka aksamitna, łasica, lis, zając szarak, piżmak amerykański, mysz leśna i mysz polna, nornica ruda, wiewiórka, jeż.

Geographical Coordinates