Rezerwat przyrody Starodrzew Lubochniański

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Starodrzew Lubochniański – florystyczny, krajobrazowy i leśny rezerwat przyrody w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Lubochnia, na północ od Tomaszowa Mazowieckiego, w mezoregionie Równina Piotrkowska. Na zachód od rezerwatu biegnie linia kolejowa na odcinku Tomaszów MazowieckiKoluszki, zaś w niewielkiej odległości droga S8 na odcinku Rawa Mazowiecka-Tomaszów Mazowiecki-Piotrków Trybunalski.

Współrzędne geograficzne: 51°36′00″N 20°01′23″E

Zajmuje powierzchnię 22,38 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 czerwca 1990 r.

Ochronie podlega starodrzew sosnowo-dębowy naturalnego pochodzenia, mający duże wartości krajobrazowe, będący historycznym świadectwem dawnej gospodarki leśnej.

W rezerwacie występuje las lipowo-grabowo-dębowy (grąd subkontynentalny), który tworzy drzewostan dębowo-sosnowy z niewielkim udziałem lipy drobnolistnej, świerka oraz jodły. Największą ozdobą tego obiektu są sędziwe dęby w wieku około 225 lat. Pnie największych dębów mają średnicę dochodzącą do 1 m.

Runo buduje około 150 gatunków roślin naczyniowych. Z gatunków objętych ochroną rosną tu m.in.: wawrzynek wilczełyko, przylaszczka pospolita, konwalia majowa i lilia złotogłów.

Geographical Coordinates