Rezerwat przyrody Spała

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Spała – florystyczny i leśny rezerwat przyrody w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Inowłódz, w miejscowości Spała (po obydwu brzegach rzeki Pilicy), w leśnictwie Spała, w mezoregionie Równina Piotrkowska.

Współrzędne geograficzne:51°32′10″N 20°08′00″E

Zajmuje powierzchnię 55,89 ha i został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 30 września 1958 r.

Utworzony ze względów naukowych i dydaktycznych w celu zachowania położonego nad Pilicą fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem jodły, występującej w pobliżu granicy zasięgu. Las ten jest przykładem naturalnych zespołów roślinnych jakie występowały w dawnej Puszczy Pilickiej. Rośnie tu wielopiętrowy drzewostan złożony z dębu szypułkowego, sosny, jawora, grabu, jodły i świerka. Najstarsze dęby mają ok. 250 lat, 30 m wysokości i obwody pni ok. 5 m. Rezerwat położony jest po obydwu brzegach rzeki Pilicy. Osobliwością rezerwatu jest drzewostan jodłowy występujący tu na granicy zasięgu oraz rzadkie gatunki roślin takich jak: rzeżucha niecierpkowa, starzec bagienny i turówka wonna (żubrówka), wykorzystywana do aromatyzowania napojów (najbardziej znanym przykładem jest wódka zwana Żubrówką).

Geographical Coordinates