Rezerwat przyrody Ryś

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody „Ryś” został utworzony 21 lipca 1977 r. i ma powierzchnię 53,93 ha. Leży w gminie Sokolniki w powiecie wieruszowskim, województwie łódzkim, w Polsce w mezoregionie Wysoczyzna Złoczewska.
Współrzędne geograficzne: 51°20′20″N 18°25′00″E
Przedmiotem ochrony jest fragment naturalnego drzewostanu bukowego na granicy zasięgu geograficznego. Największą wartością rezerwatu są 150 letnie buki zwyczajne o wysokości do 30 m i obwodach pni do 1,5 m. Ponadto rosną tu prawie wszystkie rodzime gatunki drzew. Świadczy to o żyzności i odpowiedniej wilgotności siedlisk.
Najstarsze dęby szypułkowe, olsze czarne, jesiony wyniosłe, jodły pospolite i świerki pospolite osiągają 28-30 m wysokości oraz obwody pni do 2 m.
Roślinność tworzą: łęg przystrumykowy, grąd subkontynentalny i żyzny las jodłowy. Flora rezerwatu jest bardzo bogata. W runie stwierdzono ponad 200 gatunków roślin zielnych. Rezerwat o ochronie częściowej.

Geographical Coordinates