Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła

Z Wikipodróży
Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła

Utworzony 27 lipca 1961 r. (choć już w okresie międzywojennym będąc własnością m. Łodzi traktowany był jako rezerwat) krajobrazowy rezerwat przyrody ożywionej i nieożywionej „Niebieskie Źródła”, ma powierzchnię 28,77 ha w tym 6 ha wód i leży w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, na przedmieściach Tomaszowa Mazowieckiego w gminie Tomaszów Mazowiecki, w mezoregionie Równina Piotrkowska lub Dolina Białobrzeska.

Współrzędne geograficzne: 51°30′43″N 20°01′40″E.

Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła - limnokren

Rezerwat „Niebieskie Źródła" położony na prawym brzegu Pilicy naprzeciw przedmieścia Brzustówka. zawiera bardzo interesujące wywierzysko, piękne źródło krasowe. Woda źródlana jest bardzo czysta, dlatego na dnie, 2,5 m pod powierzchnią wody doskonale widać pulsujące piaszczyste dno. Promienie świetlne po odbiciu od białego dna, sprawiają że źródła widzimy w postaci plam bardzo żywej zielonkawo-niebieskiej barwy o różnych odcieniach, zależnych od pory roku i od pogody a zatem kąta padania promieni słonecznych - to jest przyczyna sławy „Niebieskich Źródeł".
Ponadto woda ma stałą temperaturę ok. 9° C niezależnie od pory roku, zatem nawet w najmroźniejsze zimy źródła nie zamarzają.
Dają one początek rzece Jana.
Znajdują się one w południowo-zachodnim krańcu rezerwatu, dokąd prowadzi po grobli szeroka aleja.
Ponadto rezerwat chroni ptaki wodne. Na jego terenie znajduje się las olchowy stanowiący ich ostoję.
W rezerwacie zidentyfikowano ponad 400 gatunków roślin naczyniowych m.in. grzybienie białe, turówkę wodną, kosodrzewinę.
Zidentyfikowano ok. 50 gatunków ptaków, w tym kilka rodzajów kaczek, przeważającego gatunku, dokarmianych przez turystów i mieszkańców Tomaszowa. Dookoła obszaru wodnego rezerwatu prowadzi ścieżka turystyczna i dydaktyczna, natomiast na wyspy się nie wchodzi. Na kilku tablicach podane są podstawowe informacje o rezerwacie.
Rezerwat znajduje się w Sulejowskim Parku Krajobrazowym wchodzącym w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.


Geographical Coordinates