Rezerwat przyrody Murowaniec

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Murowaniec – florystyczny i leśny rezerwat przyrody w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Pajęczno.

Współrzędne geograficzne: 51°08′15″N 19°05′00″E

Powierzchnia: 41,60 ha. Rok utworzenia: 1963.

Ochronie podlega naturalny, wielowarstwowy las mieszany z udziałem jodły pospolitej w pobliżu północnej granicy jej zwartego zasięgu. Najstarsze drzewa z tego gatunku osiągają tu wiek około 150-180 lat, wysokość ponad 35 m i obwód około 2 m. Jodle towarzyszą: dąb szypułkowy, jarząb pospolity (jarzębina), sosna, świerk, grab i brzoza brodawkowata.

Wśród roślin naczyniowych, rosnących w rezerwacie, 9 to gatunki chronione. Są wśród nich: widlicz spłaszczony, kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko i bluszcz pospolity.

Faunę reprezentuje: ponad 20 gatunków ssaków, 5 gatunków gadów i 6 gatunków płazów. Z ptaków odnotowano tu m.in. dzięcioła czarnego oraz jastrzębia gołębiarza.

Geographical Coordinates