Rezerwat przyrody Molenda

Z Wikipodróży
Rezerwat przyrody Molenda

Rezerwat przyrody Molenda rezerwat leśny w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn, w miejscowości Rydzynki na terenie nadleśnictwa Kolumna, obręb Rydzyny, leśnictwo Molenda, w Nadleśnictwie Kolumna. Mezoregion Wysoczyzna Bełchatowska.

Tablica informacyjna okolic rezerwatu przyrody Molenda
Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie przyrody Molenda

Współrzędne geograficzne: 51°37′06″N 19°29′25″E

Powierzchnia: 143 ha. Utworzony został 14 września 1959 r. celem zachowania fragmentu pierwotnego lasu mieszanego (dawnej Puszczy Łódzkiej) z jodłą, bukiem i świerkiem, występującymi na północnej granicy swojego naturalnego zasięgu. Na terenie rezerwatu występują okazałe, ponad 150-letnie jodły, dęby i sosny.

Rezerwat położony jest wśród rozległych lasów tuszyńskich, po zachodniej stronie szosy z Łodzi do Tuszyna.

Przedmiotem ochrony są dobrze zachowane zespoły grądowe, świerkowe oraz bukowe. Niektóre okazy jodły osiągają ponad 30 metrów wysokości i kilka metrów obwodu. Rośnie tu las jodłowo - sosnowy z domieszką świerka a w południowej części buka i grabu.

W bogatym podszyciu występuje wiele gatunków roślin chronionych takich jak: bluszcz, barwinek pospolity, lilia złotogłów, Widłak (Lycopodium), wawrzynek wilczełyko, które nadają rezerwatowi charakter pierwotnej puszczy.

Geographical Coordinates