Rezerwat przyrody Kruszewiec

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Kruszewiec – florystyczny i leśny rezerwat przyrody w Polsce w województwie łódzkim w powiecie tomaszowskim, w gminie Lubochnia, w pobliżu miejscowości Kruszewiec w leśnictwie Spała.

Zajmuje powierzchnię 81,54 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 19 kwietnia 1979 r.

Współrzędne geograficzne:51°35′30″N 20°00′00″E

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego w typie grądu z udziałem jodły rosnącej tu na północnej granicy jej zasięgu oraz dębów i grabów. Wiek starszych jodeł oszacowany jest na 100 do 120 lat, dębów i grabów od 100 do 200 lat. W rezerwacie występuje bogata i typowa dla środkowej Polski flora lasu liściastego i jodłowego boru mieszanego. Obficie rosną tu gatunki chronione m.in.: widłak jałowcowaty i goździsty, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity. Na pniach starych jodeł i dębów występuje kilkanaście rodzajów porostów.

Geographical Coordinates