Rezerwat przyrody Grabica

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Grabica – rezerwat florystyczny, torfowiskowy i wodny położony w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice, w miejscowości Grabica.

Współrzędne geograficzne: 51°28′20″N 18°59′40″E

Został powołany Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 26/2000 z 31 lipca 2000 r. Zajmuje powierzchnię 8,26 ha. Utworzony w celu zachowania roślinności kompleksu śródleśnych torfowisk przejściowych i niskich oraz eutroficznych bagien z udziałem licznych gatunków roślin chronionych i rzadkich.

Ochronie podlegają torfowiska niskie i przejściowe oraz bagna śródleśne z licznymi gatunkami chronionymi, położone na obszarze dużego kompleksu łąk i torfowisk w dolinie rzeki Grabi.

Występuje tu zróżnicowana roślinność, typowa dla siedlisk podmokłych np. wełnianka wąskolistna, torfowce, szuwary utworzone przez turzycę dziobkowatą, turzycę zaostrzoną i pałkę szerokolistną, zbiorowiska siedmiopalecznika błotnego i inne.

Rosną tu również interesujące gatunki mszaków i roślin naczyniowych. Na uwagę zasługują m.in.: torfowiec magellański, widłak goździsty, widłaczek torfowy, jeżogłówka najmniejsza, storczykowata kukułka szerokolistna, przygiełka biała, zagrożony wyginięciem pływacz pośredni oraz przedstawiciel roślin mięsożernych: rosiczka okrągłolistna.

Wśród rzadkich i chronionych gatunków zwierząt spotyka się tu kumaka nizinnego, błotniaka stawowego i bekasa kszyka.

Geographical Coordinates