Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą

Z Wikipodróży
Świat > Eurazja > Europa > Europa Środkowa > Polska > Województwo łódzkie > Powiat zgierski > Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą

Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą – rezerwat przyrody florystyczny, krajobrazowy i leśny, położony w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Zgierz, w północnej części uroczyska Szczawin na terenie leśnictwa Szczawin w Nadleśnictwie Grotniki.

W odległości 3 km na południe przebiega autostrada A2.

Współrzędne geograficzne: 51°55′18″N 19°30′15″E

Został utworzony 13 czerwca 1994 r. w celu zachowania zespołów grądowych (czyli wielogatunkowych lasów liściastych), roślin chronionych i gatunków ważnych dla flory regionalnej (m.in. jaworu, dębu szypułkowego, jodły, widłaka goździstego i widłaka spłaszczonego). Ma powierzchnię 42 ha.

Południowa część rezerwatu Grądy nad Moszczenicą
Północna część rezerwatu Grądy nad Moszczenicą

Ochronie podlegają zróżnicowane zbiorowiska leśne oraz bogata flora w naturalnym krajobrazie śródleśnej rzeki. Położony jest w północnej strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Od północy graniczy z rzeką Moszczenicą tworzącą tu liczne i malownicze zakola, oraz użytkami rolnymi i działkami wsi Kębliny. Od strony południowej, wschodniej i zachodniej graniczy z drzewostanami także o charakterze grądów, ale z dość licznie występującą sosną, nie należącą do gatunków grądowych. Południowa granica rezerwatu biegnie w pobliżu drogi leśnej i szlaku rowerowego, którymi można dojechać od strony wsi Swędów. Na tym obszarze przeważają grądy, a nad samą rzeką łęgi jesionowo-olszowe.

Cały rezerwat położony jest na wysoczyźnie lekko pochylonej w kierunku północnym do doliny rzeki, a najwyższe jej wzniesienie wynosi 153 m n.p.m. Rzeźba terenu rezerwatu jest niezwykle urozmaicona, co zawdzięcza wijącej się rzece w dość głębokiej (o głębokości dochodzącej do 10 m) dolinie. Stok tej doliny, na której jest położona większość rezerwatu, jest poprzecinany siecią licznych parowów i wąwozów o głębokości 1-3 m, powstałych przed kilkoma tysiącami lat w wyniku oddziaływania dużych mas wód opadowych (jest to forma ukształtowania terenu spotykana także w kilku innych miejscach na krawędzi Wzniesień Łódzkich). Po obfitych deszczach lub wiosennych roztopach parowy okresowo wypełniają się wodą.

W rezerwacie rośnie około 25 różnych gatunków drzew i krzewów m.in. olsza, brzoza, buk, grab, jawor, świerk, a wśród krzewów - kruszyna, leszczyna, jarzębina, czeremcha.

Wśród roślin chronionych, występujących w rezerwacie oprócz widłaka goździstego i spłaszczonego rośnie także wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity i gnieźnik leśny.

Geographical Coordinates