Przejdź do zawartości

Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą

Z Wikipodróży
Świat > Eurazja > Europa > Europa Środkowa > Polska > Województwo łódzkie > Powiat zgierski > Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą

Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą – florystyczny, krajobrazowy i leśny rezerwat przyrody w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Zgierz, w Nadleśnictwie Grotniki, w mezoregionie Wysoczyzna Łaska. Powierzchnia: 55,83 ha Rok utworzenia: 1997

Współrzędne geograficzne: 51°52′30″N 19°20′00″E

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu rzeki Lindy, jej dopływu i źródlisk oraz grądów i łęgów jesionowo-olszowych o cechach lasów naturalnych. Przedmiotem ochrony jest także torfowisko. Kompleks źródeł i wysięków wody znajduje się u podnóża wzgórza, utworzone są liczne baseny, czasami z roślinnością torfowiskową i to jest główna atrakcja rezerwatu.

Teren porasta las, którego wiek szacuje się na około 130 lat. Występują w nim: dąb szypułkowy, świerk pospolity, jawor, jesion, lipa drobnolistna oraz wiąz.

Do cenniejszych okazów runa zaliczyć można: wawrzynka wilczełyko, wężymorda, kokoryczkę okółkową oraz storczyka – listerę jajowatą.

Geographical Coordinates