Rezerwat przyrody Czarna Rózga

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Czarna Rózga – florystyczny i leśny rezerwat przyrody w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Przedbórz. Znajduje się po wschodniej stronie Pasma Przeborsko-Małogoskiego w Przedborskim Parku Krajobrazowym, w pobliżu miejscowości Żeleźnica, przy granicy z województwem świętokrzyskim, na terenie wybitnie podmokłym.

Współrzędne geograficzne: 50°59′N 20°01′E

Rezerwat ma powierzchnię 185,6 ha i został utworzony w 1996 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych ekosystemów wilgotnych lasów liściastych z licznymi drzewami pomnikowymi oraz gatunkami rzadkich i chronionych roślin zielnych. Utworzenie rezerwatu miało ochronić ten obszar przed zmianami wynikającymi z osuszenia terenu. W sieci obszarów chronionych Wyżyny Małopolskiej, a nawet środkowej Polski nigdzie nie ma już tak dużej powierzchni mokrych eutroficznych lasów liściastych z całą różnorodnością biologiczną. Rezerwat "Czarna Rózga" stanowi w tej sieci obiekt o wartości unikatowej. W granicach rezerwatu drzewostany są prawie wyłącznie naturalnego pochodzenia i dominuje olsza, a ponadto rosną osika brzoza, jodła, buk, sosna, dąb szypułkowy, grab. Ekosystem tego lasu ma ogromną siłę regeneracji, toteż szybko zanikają ślady dawnych wyrębów, wypasu (zabronionego od 60 lat) itp.

W rezerwacie rośnie grupa starych dębów i innych drzew. Niektóre mają imponujący wygląd, wszystkie są prawdziwą ozdobą lasu, pełnią rolę dawców cennego materiału siewnego i są miejscem gnieżdżenia się dużych ptaków. Do najokazalszych należą: dęby szypułkowe o obwodach pni do 4,80 m, buki zwyczajne do 3,40 m oraz graby do około 2,00 m.

Florę rezerwatu tworzy ponad 300 gatunków roślin naczyniowych. Do najcenniejszych należą rośliny górskie o nielicznych stanowiskach występowania na niżu, takie jak: widłak wroniec, kokoryczka okółkowa, trybula lśniąca, żywiec cebulkowaty, w:Nerecznica szerokolistna. W rezerwacie rosną następujące gatunki roślin całkowicie chronionych: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, wroniec, widłaki: widłak jałowcowaty i goździsty) oraz pomocnik baldaszkowy. Świat fauny znajduje tutaj doskonałe warunki do życia. Spotykamy tu żmiję zygzakowatą, padalca, zaskrońca, rzekotkę drzewną, a z ptaków stale gnieżdżącego się tu myszołowa oraz sporadycznie bociana czarnego.

Geographical Coordinates