Rezerwat przyrody Błonie

Z Wikipodróży

Utworzony 4 kwietnia 1977 r. rezerwat roślin słonolubnych „Błonie”, ma powierzchnię 20,74 ha i leży w gminie Łęczyca w powiecie łęczyckim , województwie łódzkim, w Polsce.
Mezoregion: Kotlina Kolska, Równina Kutnowska.
Współrzędne geograficzne: 52°04′N 19°09′E
Rezerwat stworzono w celu ochrony halofitów (roślinności słonolubnej). Ochroną objęta jest część torfowiska niskiego znajdującego się na terenie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.
Znaczną część rezerwatu porasta roślinność szuwarowa z trzciną pospolitą, pałką szerokolistną i manną Mielec. W roślinności łąkowej i pastwiskowej odnotowano w przeszłości ponad 20 gatunków halofitów m in.soliród zielny (Salicornia herbacea). Brak użytkowania pastwisk i łąk oraz osuszanie torfowiska sprawiły, że znaczna część halofitów wyginęła. Obecnie na terenie rezerwatu można spotkać: mlecznika nadmorskiego, sitowca nadmorskiego, mannicę odstającą, koniczynę rozdętą i oczeret Tabernemontana.
W okolicy wsi Błonie występują płytko zalegające pokłady torfu.

Geographical Coordinates