Rezerwat przyrody Błogie

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Błogie – leśny rezerwat przyrody w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków w mezoregionie Wzgórza Opoczyńskie.

Współrzędne geograficzne: 51°23′30″N 19°59′25″E

Powierzchnia: 69,48 ha. Powołany został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 24 maja 1976 r. Utworzony został w celu zachowania fragmentu naturalnych drzewostanów jodłowych jodły (Abies alba) na północnej granicy zasięgu w Puszczy Pilickiej a także z udziałem lasów mieszanych; rezerwat częściowy. Rezerwat znajduje się w Sulejowskim Parku Krajobrazowym wchodzącym w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Najcenniejszym składnikiem roślinności jest różnowiekowy drzewostan jodłowy, w którym najstarsze okazy osiągają wiek około 120 lat. Stwierdzono tu grąd jodłowy (las lipowo-grabowo-dębowy z jodłą), a na siedliskach mniej żyznych bór sosnowo-dębowy.

Wśród roślin objętych ochroną rosną tu m.in.: widłaki – wroniec widlasty i widłak goździsty, paproć – nasięźrzał pospolity, storczyk – kruszczyk szerokolistny oraz wawrzynek wilczełyko.

Geographical Coordinates