Rezerwat przyrody Żądłowice

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody „Żądłowice” leży w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim,w gminie Inowłódz i częściowo w gminie Rzeczyca.

Współrzędne geograficzne: 51° 34′ 15″ N, 20° 17′ 40″ E

Został utworzony 5 października 1968 r. i ma powierzchnię 241,19 ha.

Ochronie podlega niespotykany w lasach polskich układ siedlisk, związany z warunkami hydrologicznymi, mozaiką zbiorowisk leśnych – przede wszystkim olsu porzeczkowego i zbiorowisk borowych (kontynentalnego boru mieszanego i śródlądowego boru mieszanego), gdzieniegdzie występują torfowiska. Jest to jedna z cenniejszych powierzchni leśnych znajdujących się w kompleksie zwanym Puszczą Pilicką. Występuje tu pasowy układ przeplatających się dolinek i wyniesień. Roślinność nieleśna reprezentowana jest przez szuwarowe zbiorowiska: turzycy sztywnej, turzycy tunikowej i turzycy dziobkowatej.
Na szczególną uwagę zasługują powierzchnie leśne, wśród nich: bagiennego lasu olszowego (olsu porzeczkowego), wilgotnego lasu jesionowo- olszowego (łęgu), sosnowo-dębowego boru mieszanego i sosnowego boru świeżego.
W rezerwacie stwierdzono ponad 200 gatunków roślin naczyniowych m.in.: wroniec widlasty (gatunek górski) oraz widłaki goździsty i jałowcowaty.
Gnieździ się tu bocian czarny, okresowo pojawiają się łosie (Alces alces) – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych.

Do rezerwatu a dalej aż do Pilicy (3 km) od wsi Żądłowice na przestrzał przez całe uroczysko leśne prowadzi malownicza prosta droga, po minięciu lasu w odległości 2 km doprowadza do wsi Rzeczyca.

Geographical Coordinates