Rezerwat przyrody Las Jabłoniowy

Z Wikipodróży
(Przekierowano z Rezerwat Las Jabłoniowy)
Świat > Eurazja > Europa > Europa Środkowa > Polska > Województwo łódzkie > Powiat piotrkowski > Rezerwat przyrody Las Jabłoniowy
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Utworzony 12 listopada 1996 r. rezerwat przyrody „Las Jabłoniowy” ma powierzchnię 19,04 ha i leży w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Sulejów, w mezoregionie Równina Piotrkowska.
Współrzędne geograficzne: 51°25′20″N 19°46′51″E
Znajduje się na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ciągłości istnienia populacji dzikich gatunków drzew i krzewów owocowych, a w szczególności jabłoni leśnej i gruszy pospolitej, a także głogu. W rezerwacie obok ponad 100-letnich sosen występuje duże zgrupowanie dzikich drzew i krzewów owocowych: jabłoni leśnej, gruszy pospolitej, śliwy tarniny, porzeczki czerwonej i agrestu. Jabłonie (40 drzew) i grusze (30 drzew) w wieku 75-85 lat osiągają wysokość do 20 m. Drzewa są wysmukłe z wysoko osadzonymi koronami, obficie kwitną i owocują.
Populacje tych gatunków są dość stabilne, występują pod okapem drzewostanu sosnowego i dość dobrze się pod nim odnawiają. Poszczególne osobniki są dość zróżnicowane pod względem wysokości i grubości – niektóre dorastają do podstawy koron sosen.
Drzewostan rezerwatu uzupełniają ponad 200-letnie dęby o obwodach pni do 3,00 m, występują również takie gatunki jak: brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, grab, dąb bezszypułkowy, osika i świerk.
Poza wyżej wspomnianymi gatunkami, występują tu również krzewy: porzeczka czerwona, agrest.
Na florę rezerwatu składa się ok. 80 gatunków roślin naczyniowych i 15 gatunków mszaków. Najciekawsze z nich to objęte ochroną prawną: wawrzynek wilczełyko i lilia złotogłów. Z roślin rzadszych w regionie odnotowano tu gwiazdnicę długolistną.

Geographical Coordinates