Powiat pruszkowski

Z Wikipodróży
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Powiat pruszkowski – powiat w Polsce, w zachodniej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej w Polsce w 1999 r. Siedzibą powiatu jest miasto Pruszków.

herb powiatu
flaga powiatu

W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejskie: Piastów, Pruszków
 • gminy miejsko-wiejskie: Brwinów
 • gminy wiejskie: Michałowice, Nadarzyn, Raszyn,
 • miasta: Piastów, Pruszków, Brwinów.

Demografia[edytuj]

Wg danych z 2005 r. w powiecie mieszka 144 418 osób, w tym w miastach 90 189 osób i na wsiach 54 229 osób. Powierzchnia powiatu wynosi 246,31 km²

Pomniki przyrody na terenie powiatu pruszkowskiego[edytuj]

W granicach powiatu pruszkowskiego rośnie 148 pojedynczych drzew będących pomnikami przyrody oraz 10 zabytkowych alei drzew w wieku 70-140 lat głównie obsadzonych lipą drobnolistną. Poniższe zbiorcze zestawienie przedstawia liczbę pomników przyrody w poszczególnych gminach:

 • gmina Brwinów – 54 pomniki przyrody, w tym 45 drzew, 2 grupy drzew, 5 alei drzew, 1 głaz narzutowy i 1 obiekt innego rodzaju
 • gmina Michałowice – 38 pomników przyrody, w tym 36 drzew i 2 aleje drzew
 • gmina Nadarzyn – 37 pomników przyrody, w tym 31 drzew, 3 grupy drzew i 3 aleje zabytkowe
 • gmina [Piastów – 1 zabytkowe drzewo
 • gmina Pruszków – 29 zabytkowych drzew
 • [gmina Raszyn – 6 zabytkowych drzew

W sumie na terenie powiatu pruszkowskiego znajduje się 165 obiektów będących pomnikami przyrody.

Gatunki wybranych pomników przyrody[edytuj]

Na terenie powiatu pruszkowskiego znajdują się następujące pomniki przyrody:

 • brzoza brodawkowata – (Betula pendula Ehrh.)
 • buk zwyczajny|buk pospolity – (zwyczajny) (Fagus sylvatica)
 • dąb szypułkowy – (Quercus robur)
 • lipa drobnolistna – (Tilia Cordata)
 • klon srebrzysty – (Acer saccharinum L.)
 • miłorząb dwuklapowy (miłorząb dwudzielny, miłorząb japoński, miłorząb chiński) –(Gingko biloba L.)
 • modrzew europejski – (Larix decidua)
 • sosna wejmutka – (Pinus strobus L.)
 • sosna czarna – (Pinus nigra Arn.)
 • sosna zwyczajna – (Pinus sylvestris L.)
 • topola berlińska – (Populus berolinensis)
 • topola biała (białodrzew) – (Populus alba)
 • wiąz pospolity (wiąz polny) – (Ulmus minor, U. campestris L.)
 • wiąz szypułkowy (limak) – (Ulmus laevis Pall.)

Wybrane pomniki przyrody według gmin i miejscowości[edytuj]

Gmina Brwinów[edytuj]

 • aleja lipowo-grabowa
gatunki: lipa drobnolistna (124 szt.), grab pospolity
wiek: 80–150 lat
obwód: 120–320 cm
wysokość: 20–28 m
bliższa lokalizacja: początek alei w odległości 80 m w kierunku płn–zach od siedziby Leśnictwa Podkowa Leśna (Dębak), lipy drobnolistne wzdłuż drogi leśnej, aleja kończy się przed dębem pomnikiem przyrody

Otrębusy[edytuj]

 • lipa drobnolistna (108 szt.) aleja, obwód: 145–313 cm, wysokość: 14–23 m, adres: ul. Lipowa, bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi gruntowej – ul. Lipowa, prowadzącej od ul. Czeremchy do ul. Tarniny
 • dąb szypułkowy, wiek: 200 lat, obwód: 310 cm, wysokość: 26 m, adres: ul. Przejazdowa 29, bliższa lokalizacja: park zabytkowy obok "Domu Ogrodnika"
 • lipa drobnolistna (2 szt.)obwód: 335, 310 cm, wysokość: 18 m, adres: ul. Sadowa, bliższa lokalizacja: teren działki p. Małkiewicza
 • lipa drobnolistna (3 szt.) obwód: 282, 280, 250 cm, wysokość: 18 m, adres: ul. Sadowa, bliższa lokalizacja: teren działki p. Małkiewicza
 • aleja lipowo-kasztanowa,opis: 68 szt. lipy drobnolistnej + 1 kasztanowiec, wiek: 120–180 lat, obwód: 200–430 cm, wysokość: 16–20 m, bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi nr 674, pomiędzy działkami nr 673, 675 i 676 a działkami 672/2, 678 i 679, w rejonie siedziby leśnictwa "Dębak"
 • lipa drobnolistna (33 szt.) aleja wiek: 70–120 lat, obwód: 150–300 cm, wysokość: 18–22 m, bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi nr 660 od ul. Natolińskiej, do drogi nr 665, biegnącej pomiędzy działkami nr 659 i 661 a działką nr 656
 • lipa drobnolistna (39 szt.); dąb szypułkowy (?) aleja wiek: 100 lat, obwód: 120–280 cm, wysokość: 18–22 m, bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi 662, w rejonie willi "Zosin", obok działek nr 659 i 661
 • lipa drobnolistna (109 szt,); brzoza brodawkowata aleja wiek: 120–150 lat, obwód: 120–300 cm, wysokość: 12–22 m, bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi gruntowej nr 482, pomiędzy ul. Przejazdową a ul. Podleśną, biegnącą częściowo wzdłuż terenu "Mazowsze"
 • aleja lipowa opis: 47 sztuk lipy drobnolistnej, nazwa: Aleja Zosiańskie, wiek: 70–150 lat, obwód: 150–350 cm, wysokość: 15–25 m, bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi polnej biegnącej między działkami 474 i 314/3 314/2 oraz wzdłuż działek 469 i 470 w rejonie ul. Podleśnej