Powiat kolbuszowski

Z Wikipodróży

Powiat kolbuszowski Powiat kolbuszowski – powiat w Polsce w (województwie podkarpackim), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kolbuszowa.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

W skład powiatu wchodzą:

Gmina miejsko-wiejska: Kolbuszowa

Gminy wiejskie:

Na terenie powiatu jest jedno miasto:

  • Kolbuszowa

Powierzchnia powiatu wynosi 773,93 km², mieszka tu 62 412 osób, urbanizacja wynosi 14,91 %, we wsiach mieszka mężczyzn 26817, kobiet 26638; kobiet w miastach mieszka 4821.

Z powiatem kolbuszowskim sąsiaduje 6 powiatów: mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, tarnobrzeski i stalowowolski.

Przez powiat przechodzi linia kolejowa nr 71 Ocice – Rzeszów Główny długości 66,781 km. Stacja w Kolbuszowej została w 2009 r. gruntownie zmodernizowana. Linia zostanie zelektryfikowana.

Ze wschodu na zachód przebiega droga 875 i tuż za południową granicą powiatu autostrada A4.

Na północ od powiatu znajduje się Nowa Dęba, na zachód Mielec i Szczucin, na wschód Sokołów Małopolski, na południe Rzeszów, Sędziszów Małopolski i Ropczyce. Ponad 15 km na płn-zach Baranów Sandomierski