Konopnica (powiat wieluński)

Z Wikipodróży

Konopnica – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, siedziba gminy Konopnica.

Herb gminy Konopnica

Wieś o charakterze letniskowym położona nad Wartą na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

Współrzędne geograficzne:51°21′14″N 18°49′24″E

Wzmiankowana w 1391 r.
Pierwszym znanym właścicielem Konopnicy był Stoigniew, występujący w księgach ziemskich sieradzkich w latach 1391 i 1399. Jan Kroczowski herbu Jastrzębiec kupił dobra konopnickie i nazwał się od nich Konopnickim. W XVI w. majątek składał się z Konopnicy, Woli Konopnickiej, a także z działów w sąsiednim Bębnowie, Walkowie i Bieńcu. Liczył wtedy kilkanaście łanów i był dość duży jak na miejscowe warunki. Wieś należała do rodu Konopnickich, z którego wywodził się mąż Marii Konopnickiej Jarosław. Błędnie mówi się czasami że w dworze w Konopnicy mieszkała Maria Konopnicka, choć istotnie tutaj bywała.

Według rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:

  • Kościół parafialny pw. św. Rocha, 1642, nr rej.: 941 z 30.12.1967
  • Dwór, 1 poł. XIX w., nr rej.: 942 z 30.12.1967
  • Spichlerz dworski, 1 poł. XIX w., nr rej.: /943 z 30.12.1967
  • Młyn wodno-elektryczny, koniec XIX w., nr rej.: 340 z 6.10.1986

Ich bliższy opis:

  • Kościół parafialny pw. św. Rocha wybudowany w 1642 r. w stylu barokowym, nie tynkowany, zbudowany na planie prostokąta, z prezbiterium zamkniętym półkoliście, przykryty dwuspadowym dachem. Sklepienie z dekoracją stiukową typu kalisko-lubelskiego. Wyposażenie barokowe. W ołtarzu głównym z 1796 r. obraz św. Rocha. Od strony zachodniej przylega do kościoła charakterystyczna ceglana wieża, nakryta barokowym hełmem.
Kościół pw. św. Rocha w Konopnicy
  • Neogotycki dwór Kozarskich wybudowany w stylu neogotyckim w połowie XIX w. przez właścicieli Konopnicy, a zbudowany prawdopodobnie przez Henryka Marconiego, przy wykorzystaniu starszej siedziby Konopnickich.

Dwór usytuowany w parku z pomnikowymi okazami dębów szypułkowych o obwodach 405 cm i 390 cm).

  • W pobliżu współczesny dworowi pseudogotycki spichlerz.

Ponadto godne uwagi jest:

  • „Zamczysko” - około 500 m na południe, przy zakolu Warty na stromym prawym jej brzegu, uszkodzone przez rzekę grodzisko stożkowe, użytkowane prawdopodobnie od XIV po XVI wiek, o wybitnych walorach obronnych. Zachowany częściowo stożek, otoczony wałem i podwójną fosą, stanowi doskonały punkt widokowy na zakole Warty.

Nad brzegiem rzeki cmentarz wojenny, na którym spoczywają prochy 54 żołnierzy i ich dowódcy majora Stanisława Jaszczuka z 72 pp. im. Dionizego Czachowskiego z Radomia, którzy w walce z Niemcami o utrzymanie przepraw na Warcie polegli w dniu 3 września 1939 r.

W Konopnicy odkryto cmentarzysko ciałopalne z I –IV stulecia n.e., na którym badania prowadziło Muzeum Ziemi Wieluńskiej w latach 1973-1976.

Obecnie znana miejscowość letniskowa i wypoczynkowa, położona na „Szlaku Kajakowym Warty” i na „Szlaku Bursztynowym”. Od 2007 r. odbywa się tu Europejski Festiwal Bursztynu.
W Konopnicy znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy „Dworek” Politechniki Łódzkiej.

W 2013 r. we wsi powstało prywatne lądowisko.


Geographical Coordinates