Białe noce

Z Wikipodróży

Białe noce - nietypowe, cykliczne zjawisko astronomiczne, występujące powyżej szerokości geograficznej ok. 55°N lub 55°S. W czasie białych nocy słońce chowa się dość płytko pod horyzontem, co powoduje, że w danym okresie roku nie zapada absolutna ciemność. Są dużą atrakcją turystyczną dla osób ze stref, w których białe noce nie występują. Im bliżej bieguna, tym noc jest jaśniejsza, a cykl trwa dłużej.

Długość[edytuj]

Dla przykładu, w Sankt Petersburgu (60°N), białe noce przypadają na okres 25 maja - 16 lipca (apogeum 11 VI - 2 VII) - nie ma potrzeby używać sztucznego oświetlenia miasta. Natomiast w Rozewiu (54° 50'N) przypadają one 13 - 30 czerwca (można odróżnić tylko linię horyzontu).

Popularne miejsca[edytuj]

Białe noce najczęściej oglądane są w:

  • Norwegii
  • Finlandii
  • Sankt Petersburgu (najpopularniejszy kierunek)
  • Tallinie

Białe noce w Polsce[edytuj]

Białe noce występują również w... Polsce - powyżej linii Gdynia - Ustka. Okres ich trwania jest dość krótki - 13 - 30 czerwca, do tego nie są one zbyt jasne (nie da się przeczytać np. książki bez sztucznego światła).

Ceny[edytuj]

W czasie białych nocy wzrastają ceny - jako, że jest to wysoki sezon turystyczny (początek wakacji), noclegi np. w Petersburgu czy w Skandynawii wtedy są bardzo drogie. Tańszą alternatywą mogą być wtedy kraje nadbałtyckie i spanie na dziko.